Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak/boeken van een van onze diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden,

Fotografie en videografie
De fotografen/videografen zullen er ten alle tijde naar streven dat de shoot/reportage naar wens verloopt. De opdrachtgever gaat akkoord met onze werkwijze, eigen stijl en bewerkingen qua fotografie/film, en kan hier later niet op terugkomen.

De opdrachtgever (m.u.v. de boudoirshoots) gaat ermee akkoord dat de gemaakte foto’s/video’s voor promotiedoeleinden/wedstrijden gebruikt mogen worden (facebook, website, instagram, youtube, visitekaartjes, flyers, posters, advertenties, magazines, awards etc.).

Onderdeel van onze bedrijfsvoering is namelijk dat we foto’s/previews plaatsen op het internet zodat we ons werk kunnen laten zien.

Met hoge uitzondering, in overleg, kan hiervan afgeweken worden als dit voorafgaande aan de opdracht duidelijk wordt aangegeven per mail.

Plaatst u de foto’s/video’s op uw eigen social media gelieve de foto’s te gebruiken die voorzien zijn van ons logo en de film-credits te vermelden.

Foto’s/video mogen door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor privé gebruik. Voor commercieel/zakelijk gebruik zijn andere tarieven van toepassing.

Bij het kopen van de foto’s heeft u alleen het gebruikersrecht en geen auteursrecht. Voor alle andere doeleinden dan privégebruik is onze toestemming nodig. Afkopen van het portretrecht of het verkrijgen van een licentie voor het auteursrecht kan ook, de kosten hiervan zijn € 250,- excl. 21% btw.

Bij auteursrechtelijke inbreuk volgt zonder waarschuwing een factuur
t.w.v. € 250,- excl. 21% btw.

De fotograaf levert enkel de originele digitale bestanden en is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van producten.

Andere beeldschermen en afdrukken kunnen afwijkende kleuren en een verminderde kwaliteit weergeven dan het door ons geleverde origineel.

Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd.

Bijsnijden of bijwerken van door ons gemaakte foto’s is niet toegestaan.

De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van uw persoonlijke eigendommen.

U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoshoot is volledig op eigen risico.

De betaling geschiedt binnen 8 dagen na ontvangst van de selectiebestanden (m.u.v. samengestelde pakketten/bruidsreportages/bruidsarrangementen).

Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de geplande afspraak (m.u.v. samengestelde pakketten/bruidsreportages/bruidsarrangementen). Annuleert u binnen 24 uur dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig in rekening gebracht.

In geval van overmacht waaronder ziekte van de fotograaf/videograaf, zal de shoot verzet worden.

Shootdagen
Dezelfde voorwaarden als bovenstaande zijn van toepassing. Aangevuld met onderstaande betalings- en locatie voorwaarden specifiek voor onze shootdagen.

De (aan)betaling kan tot uiterlijk 1 maand alvorens geboekte shootdag gerestitueerd worden.

De gehuurde locaties houden altijd een kleine slag om de arm wat betreft de datum in verband met grote evenementen die voorrang krijgen, daarom maken we de datum ook hooguit pas 2 maanden van tevoren bekend dan is de kans minimaal dat een groot evenement nog iets zal boeken.

Mocht dit het geval zijn, dan valt dit onder onmacht en plannen we uiteraard een nieuwe datum.

Bij onmacht zoals ziekte is het ook altijd mogelijk een nieuwe sessie in te plannen bij een van onze andere shootdagen.

Bruidsreportages/Bruidsarrangementen foto & film
Dezelfde voorwaarden als bovenstaande zijn van toepassing. M.u.v. de onderstaande voorwaarden.

De betaling geschiedt in 2 termijnen per bank. Het eerste termijn wordt binnen 8 dagen na de intake betaalt, dit is tevens het reserveringsbedrag. Pas na ontvangst van de eerste betalingstermijn is de afspraak/opdracht definitief. Het tweede termijn wordt betaalt nadat jullie de foto-preview hebben ontvangen van jullie bruidsreportage. Pas na ontvangst van de tweede betalingstermijn worden alle foto’s digitaal geleverd binnen de afleveringstermijn van 2-3 maanden. Film materiaal wordt afgeleverd op een luxe houten usb.

Bij het annuleren van een bruidsreportage/bruidsarrangement tot 6 maanden vóór de gereserveerde huwelijksdatum wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Dit is in principe het reserveringsbedrag, welke niet wordt gerestitueerd. Wordt de bruidsreportage later dan 6 maanden vantevoren geannuleerd dan wordt er 75% van de totale kosten in rekening gebracht.

In geval van overmacht waaronder ziekte van de fotograaf/videograaf zal er alles aan gedaan worden om een collega van gelijkwaardig niveau in te zetten die de opdracht kan overnemen.

In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf/videograaf uitgesloten.

Presets
Bij het aankopen en downloaden van onze presets ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan om onze presets te delen, door te sturen, weg te geven of door te verkopen aan anderen.

Onze Lightroom presets zijn desktop versies die te gebruiken zijn voor RAW bestanden in Lightroom Classic.

We bieden geen restituties op presets. Presets zijn nooit een kant en klare oplossing maar zoals de naam al zegt een pre-set, oftewel begin.

Cursussen, coaching en workshops
Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan onze (online) cursussen, coaching en workshops.

We delen de kennis die we als team in huis hebben, onze ervaringen en tools om onze cursisten te helpen ontwikkelen en groeien.

Zelf moet je naast het volgen van de (online) cursussen, coaching en workshops voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie.

Er kan geen garantie worden gegeven voor successen in je leven of bedrijf. We zullen er ten alle tijde naar streven om onze cursisten de juiste kennis, handvatten en ondersteuning te geven tijdens de looptijd van desbetreffende dienst.

Het toepassen van alle kennis en tools valt onder eigen verantwoordelijkheid.

Trainers zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van uw persoonlijke eigendommen.

U bent tijdens de trainingen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de trainers. Deelname aan een training is volledig op eigen risico.

We geven geen restituties op cursussen, coaching en workshops.

Tot uiterlijk 2 weken van tevoren mag je, je ticket overdragen/doorverkopen aan iemand anders met de voorwaarde dat dit duidelijk aan ons word gecommuniceerd zodat we hier rekening mee kunnen houden. In geval van onmacht zoals ziekte mag je eenmalig je ticket omzetten naar een nieuwe datum.

Wanneer een cursus, coaching of workshop door omstandigheden niet kan doorgaan zullen wij elke deelnemer een ticket aanbieden voor een nieuwe datum binnen 12 maanden.

Indien je achterloopt met betalingen, dan behouden wij ons het recht om (toegang tot) een (online) cursus, coaching of workshop af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat de betreffende termijn(en) zijn betaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van deelnemer.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Prijswijzigingen zijn altijd onder voorbehoud.

Alle teksten en materialen van onze (online) cursussen, coaching en workshops zijn intellectueel eigendom van Muruelle Oldenburger.

Tijdens en na de (online) cursussen, coaching en workshops mag je de materialen gebruiken.

Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen (online) cursus, coaching of workshop tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Bij klachten of ontevredenheid over onze (online) cursussen, coaching of workshops zijn wij altijd bereid om naar passende oplossingen te zoeken. Laat dit zo spoedig mogelijk aan ons weten door een mail te sturen met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn om te reageren.

Als de klacht gegrond is om deze te herstellen dan zullen we altijd streven hier naar te handelen.

Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van een (online) cursus, coaching of workshop te worden gemeld.

Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook als je een klacht stuurt, blijf je verplicht tot betaling.

Vergoeding van directe schade is maximaal het bedrag van desbetreffende (online) cursus, coaching of workshop.

We doen er alles aan om onze (online) cursussen, coaching en workshops voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen.

Het bezoeken is voor eigen risico van de deelnemer. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

In geval van overmacht van onze kant zullen wij ons naar redelijkheid inspannen om deelnemer desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening.

Deelnemers van de live cursussen, coaching en workshops gaan ermee akkoord dat de gemaakte foto’s/video’s voor portfolio/promotiedoeleinden gebruikt mogen worden (facebook, website, instagram, youtube, visitekaartjes, flyers, posters, advertenties, magazines, awards etc.).

Met uitzondering, in overleg, kan hiervan afgeweken worden als dit voorafgaande aan de opdracht duidelijk wordt aangegeven per mail.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Muruelle en jou overeengekomen zijn.

Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Door inschrijving voor een (online) cursus, coaching of workshop gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Muruelle Oldenburger is ten alle tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Prijswijzigingen en prijsstijgingen voorbehouden met uitzondering van reeds overeengekomen/reeds bevestigde/reeds geboekte opdrachten.

Community en memberships
Dezelfde voorwaarden als bovenstaande (voor Cursussen, coaching en workshops) zijn van toepassing. Aangevuld met onderstaande betalingsvoorwaarden voor abonnementen.

Een abonnement is persoonsgebonden en wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar/12 maanden. Via het betaalsysteem wordt de 1e betaling gedaan via ideal of paypal. De daaropvolgende 11 maanden worden automatisch afgeschreven.

Na afloop van het jaar wordt stilzwijgend het contract verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar/12 maanden.

Beëindiging van een membership kan door dit, schriftelijk of per mail, uiterlijk 1 maand voor afloop van een abonnementsperiode door te geven.

Muruelle Oldenburger behoudt zich het recht voor om ten alle tijde, per direct, zonder opgaaf van redenen het abonnement voor opzegging te kunnen beëindigen bij onbehoorlijk gedrag binnen de community. Of in geval van wanbetaling. Hierbij volgt geen restitutie.

Retraites, one day retreats, workations & ME-Cations
Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan onze retraites, one day retreats, workations & ME-Cations

We delen de kennis die we als team in huis hebben, onze ervaringen en tools om onze deelnemers te helpen ontwikkelen en groeien.

Zelf moet je naast het volgen van de geboden (online) cursussen, coaching en workshops voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie.

Er kan geen garantie worden gegeven voor successen in je leven of bedrijf. We zullen er ten alle tijde naar streven om onze deelnemers de juiste kennis, handvatten en ondersteuning te geven tijdens de looptijd van desbetreffende dienst.

Het toepassen van alle kennis en tools valt onder eigen verantwoordelijkheid.

Trainers zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van uw persoonlijke eigendommen.

U bent tijdens de trainingen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de trainers. Deelname aan een training is volledig op eigen risico.

Gratis annuleren kan tot 14 dagen na het reserveren. Bij annulering tot 3 maanden van tevoren wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 3 maanden tot 48 uur voor aankomst brengen we 75% in rekening.
Bij annulering binnen 48 uur voor aankomst wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Tot uiterlijk 2 weken van tevoren mag je, je ticket overdragen/doorverkopen aan iemand anders met de voorwaarde dat dit duidelijk aan ons word gecommuniceerd zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Bij minder dan 6 deelnemers/gasten behouden wij ons het recht om uiterlijk 2 maanden vantevoren te annuleren.

Wanneer een retraite, one day retreat, workation of ME-Cation door andere omstandigheden van onze kant niet kan doorgaan zullen wij elke deelnemer een alternatief/gelijkwaardig aanbod bieden.

Indien je achterloopt met betalingen, dan behouden wij ons het recht om (toegang tot) deelname te ontzeggen en onze verplichtingen op te schorten, totdat de betreffende termijn(en) zijn betaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van deelnemer.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Prijswijzigingen zijn altijd onder voorbehoud.

Alle teksten en materialen zijn intellectueel eigendom van Muruelle Oldenburger.

Tijdens en na de retraites, one day retreats en workations mag je de materialen gebruiken.

Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te kopiëren en te verkopen. Tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Bij klachten of ontevredenheid over onze retraites, one day retreats en workations zijn wij altijd bereid om naar passende oplossingen te zoeken. Laat dit zo spoedig mogelijk aan ons weten door een mail te sturen met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn om te reageren.

Als de klacht gegrond is om deze te herstellen dan zullen we altijd streven hier naar te handelen.

Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van een retraites, one day retreats en workations te worden gemeld.

Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ook als je een klacht stuurt, blijf je verplicht tot betaling.

Vergoeding van directe schade is maximaal het bedrag van desbetreffende retraite, one day retreat of workation.

We doen er alles aan om onze retraites, one day retreats en workations voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen.

Het bezoeken is voor eigen risico van de deelnemer. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Eventuele vliegtickets en/of reiskosten zijn niet inbegrepen. Tenzij anders, schriftelijk, is gecommuniceerd.

Eventuele reis en annuleringsverzekeringen zijn niet inbegrepen en geheel voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening.

Deelnemers van de retraites, one day retreats en workations gaan ermee akkoord dat de gemaakte foto’s/video’s voor portfolio/promotiedoeleinden gebruikt mogen worden (facebook, website, instagram, youtube, visitekaartjes, flyers, posters, advertenties, magazines, awards etc.).

Met uitzondering, in overleg, kan hiervan afgeweken worden als dit voorafgaande aan de opdracht duidelijk wordt aangegeven per mail.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Muruelle en jou overeengekomen zijn.

Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Door inschrijving voor/boeking van een retraite, one day retreat of workations gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Muruelle Oldenburger is ten alle tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Prijswijzigingen en prijsstijgingen voorbehouden met uitzondering van reeds overeengekomen/reeds bevestigde/reeds geboekte opdrachten.

Verhuur daglichtstudio
Gratis annuleren kan tot 48 uur na het reserveren. Bij annulering tot 1 maand van tevoren wordt 50% in rekening gebracht. Daarna brengen we 75% in rekening.

Bij onmacht is het mogelijk om de reservering te verplaatsen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van uw persoonlijke eigendommen.

U bent tijdens huur periode zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de verhuurder. Het huren van de locatie is volledig op eigen risico.

De locatie dient in nette staat te worden achtergelaten. Het niet opruimen van zwerfafval, fotoprops, confetti e.d. wordt achteraf gefactureerd, de minimale kosten hiervoor bedragen €100,00 euro exclusief btw.
Houd er rekening mee dat (open) vuur en het gebruik van rookmachines verboden is, in en om het gebouw.