Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Gegevensprivacy is voor ons van groot belang bij Muruelle Oldenburger en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Muruelle Oldenburger  is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.
Kvk-nummer: 54582210
BTW-nummer: NL108386703B01

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het team van Muruelle Oldenburger  (fotografen/videografen/editor’s/va’s/weddingplanners/leveranciers) die namens ons betrokken zijn bij desbetreffende opdracht. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten het team van Muruelle Oldenburger  voor marketingdoeleinden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Muruelle Oldenburger  bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om onze opdrachten te kunnen realiseren binnen de wettelijke verplichtingen persoonsgegevens van maximaal 7 jaar tenzij anders overeengekomen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact met ons opnemen opdat we u deze persoonsgegevens via de e-mail kunnen verschaffen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer, en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen 4 weken op uw verzoek.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Muruelle Oldenburger  verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* u hebt een lopende opdracht
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is afgerond/verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld/betalingsachterstand bij Muruelle Oldenburger , ongeacht de betalingswijze

Recht op restrictie:
U hebt het recht om op elk moment Muruelle Oldenburger te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
U kunt hierover ten alle tijde contact met ons opnemen.